Regulamin wydarzenia

Regulamin wydarzenia

1.
Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.
2.
Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony.
3.
Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas występu.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia.
Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu,
poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na odwołane wydarzenie.
5.
Bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie w żadnym innym przypadku niż wymienione powyżej.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych,
a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
7.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.
8.
Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
9.
Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny.
10.
Organizator ma prawo zmienić miejsca siedzące/stojące posiadaczowi biletu jeśli zajdzie taka potrzeba.
11.
Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia.
12.
Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
13.
Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
14.
Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt,
w którym odbywa się wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty
oraz obciążenie takiej osoby kosztami poniesionymi przez Agencję (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).
15.
Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
16.
Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

UWAGA!!

Aby wejść na wydarzenie każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazać swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego). Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego), które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności do 2 tygodni po dacie odbycia się Imprezy. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony na teren imprezy i nie przysługiwać mu będzie zwrot środków przeznaczonych na zakup biletu.

W trakcie wydarzenia:

  • - każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na Teren Imprezy. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu.
  • - każdy uczestnik ma obowiązek mieć ze sobą maseczkę ochronną. Przed wejściem na Teren Imprezy będzie również możliwość zakupu maseczki w punkcie Organizatora.
  • - maseczki bezwzględnie muszę być założone w trakcie wchodzenia, wychodzenia, przemieszczania się na Terenie Imprezy.
  • - ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na Imprezę z czasowym wyprzedzeniem.
  • - zalecamy korzystanie z biletów elektronicznych.
  • - osoby z objawami przeziębienia (duszności, kaszel) nie będą wpuszczane na teren Imprezy.
  • - uczestnicy mogą zajmować na widowni tylko wyznaczone i wskazane miejsca.
  • - uczestnicy zobligowani są do utrzymywania dystansu 2m od innych uczestników.
  • - uczestnicy zobligowani są do słuchania wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia.
  • - uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

Polityka Prywatności

I PLIKÓW COOKIES

1. Polityka plików cookies


1. Strona www.34art.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikujący sesję użytkownika.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Impresariat 34art.pl s.c. z siedzibą w Gdańsku ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Gdańsku, NIP: 957 106 68 01 REGON: 221768282
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła i/lub części danych związanych z realizacją procesu rezerwacji
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Dane osobowe


1. Użytkownik w celu korzystania z usług newslettera zobowiązany jest podać swoje podstawowe dane czyli adres mailowy. W przypadku, gdy adres e-mail zawiera dane osobowe Użytkownik przekazuje je do przetwarzania Firmie Impresariat 34 art.pl s.c.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług newslettera.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Firmą Impresariat 34art.pl s.c. są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Administratorem Danych Osobowych jest firma Impresariat 34art.pl s.c. z siedzibą w Gdańsku ul. Romańska 28, 80-253 Gdańsk. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Gdańsku, NIP: 957 106 68 01 REGON: 221768282
5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu: Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Newslettera.
7. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
9. Impresariat 34art.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy Freshmail sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 listopada 155c, 31-406 Kraków, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.
10. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.
11. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
12. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@34art

Regulamin zakupu biletów:

1. Firma Impresariat 34art.pl s.c. nie rejestruje i nie przechowuje żadnych danych, które pozyskiwane są w procesie rezerwacji i zakupu biletów na stronie 34art.pl

2. Rezerwacja i zakup biletów odbywa się za pomocą portalu biletyna.pl i polityka prywatności serwisu jest dostępna tutaj.

3. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.